Jak przeszukiwać listę?

01.23.09

Dostęp do listy możliwy jest po zawężeniu kryteriów wyszukiwania. Aby:

  • sprawdzić, czy dana osoba znajduje się na liście, należy wpisać jej imię i nazwisko w pole: osoba,
  • wybrać osoby zamieszkałe w danej miejscowości, należy wpisać nazwę miejscowości w pole: miejscowość,
  • wybrać osoby zamieszkałe w danym województwie, należy wpisać nazwę województwa w pole: województwo.