Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW) zawiera dane osób, które posiadają zawodowe kwalifikacje na poziomie specjalistycznym i/lub eksperckim w zakresie audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem, corporate governance, wykrywania i zapobiegania oszustwom i korupcji na poziomie organizacji.

Lista umożliwia pracodawcom sprawdzenie, czy ich pracownik lub kandydat do pracy posiada aktualne kwalifikacje zawodowe.

Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW), obejmuje osoby, które posiadają zawodowe kwalifikacje:

 • Audytora,
 • Audytora Systemów Informatycznych,
 • Audytora Śledczego,
 • Audytora Wewnętrznego,
 • Compliance Manager,
 • Kontrolera Finansowego,
 • Kontrolera Podatkowego,
 • Kontrolera Wewnętrznego,
 • Koordynatora Kontroli Zarządczej,
 • Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Informacji, 
 • Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji,
 • Specjalisty ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji,
 • Specjalisty Zarządzania Ryzykiem.

Ze względu na konieczność stałego aktualizowania, pogłębiania i doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w tych zawodach, ważność posiadanych kwalifikacji potwierdza aktywne konto danej osoby, utrzymywane poprzez każdorazowo raportowany udział w Programie Ustawicznego Kształcenia (szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie KLPAiKW).

Ponadto osoby pozostające na liście posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW.